ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ%Χ

  ΚΕΝΤΡΟ  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ     PANDOLFINI  &  ΣΙΑΤΕΡΛΗ  Βαφειοχωρίου 78 - 114 76 - Αθήνα - τηλ |fax +30 210 3303436 - info@athens-printmaking.com www.athens-printmaking.com Το…

Δελτίο Τύπου

O Pino Pandolfini προτείνει στην Αθήνα μια ενδιαφέρουσα αναδρομή του εικαστικού του έργου σε δυό παράλληλες εκθέσεις που εντάσσονται στα πλαίσια…

Συμμετοχή του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνας στη Biennale Βενετίας 2011 με τον εικαστικό Pino Pandolfini

H Iταλία γιορτάζει φέτος τα 150 απο την συνένωσή της σε ένα ενιαίο κράτος. Η επέτειος αυτή νοηματοδότησε και τη θεματική της φετεινής Μπιεννάλε…

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ PINO PANDOLFINI

Oκτώβριος 2011 ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ…

Pino Pandolfini στη Biennale της Βενετίας

H Iταλία γιορτάζει φέτος τα 150 απο την συνένωσή της σε ένα ενιαίο κράτος. Η επέτειος αυτή νοηματοδότησε και τη θεματική της φετεινής Μπιεννάλε…