ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ%Χ

  ΚΕΝΤΡΟ  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ     PANDOLFINI  &  ΣΙΑΤΕΡΛΗ  Βαφειοχωρίου 78 - 114 76 - Αθήνα - τηλ |fax +30 210 3303436 - info@athens-printmaking.com www.athens-printmaking.com Το…

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ PINO PANDOLFINI

Oκτώβριος 2011 ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ…

Pino Pandolfini στη Biennale της Βενετίας

H Iταλία γιορτάζει φέτος τα 150 απο την συνένωσή της σε ένα ενιαίο κράτος. Η επέτειος αυτή νοηματοδότησε και τη θεματική της φετεινής Μπιεννάλε…