ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ%Χ

  ΚΕΝΤΡΟ  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ     PANDOLFINI  &  ΣΙΑΤΕΡΛΗ  Βαφειοχωρίου 78 - 114 76 - Αθήνα - τηλ |fax +30 210 3303436 - info@athens-printmaking.com www.athens-printmaking.com Το…

OPEN CALL 2022

, , ,
Το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ Α.Μ.Κ.Ε. απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε χαράκτες, εικαστικούς και καλλιτεχνικές ομάδες…

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣHΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣHΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ PROJECT με εστίαση στην ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ Μια νέα πρωτοβουλία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ…

BESTIARIUM OPEN CALL

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΩΟΛΟΓΙΟ   Το Χαρακτικό «ΖΩΟΛΟΓΙΟ ή BESTIARIUM 2020» αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας…