ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ%Χ

  ΚΕΝΤΡΟ  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ     PANDOLFINI  &  ΣΙΑΤΕΡΛΗ  Βαφειοχωρίου 78 - 114 76 - Αθήνα - τηλ |fax +30 210 3303436 - [email protected] www.athens-printmaking.com Το…

BESTIARIUM OPEN CALL

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΩΟΛΟΓΙΟ   Το Χαρακτικό «ΖΩΟΛΟΓΙΟ ή BESTIARIUM 2020» αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας…