ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

124

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1980
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
Διαφορετικές διαστάσεις και φόρμες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
Νο ΜΗΤΡΕΣ
Tirage
ΔΟΚΙΜΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Γιώργος Παπουτσίδης. Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά εργαστήρια του ΚΧΑ σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη (Κώστα Παρθένη 4 Αθήνα).
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ.
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Έκδοση Γιώργος Παπουτσίδης
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δημιουργία νέου έργου – συνεργασία με τον καλλιτέχνη και τον Γιώργο Παπουτσίδη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τυπώθηκαν 20 δεκάπτυχα- (10 μήτρες) και στην συνέχεια δεν ξανατυπώθηκε ως δεκάπτυχο αλλά εκτυπώθηκαν ξεχωριστά μερικές από τις μήτρες
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285 gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει τις ανάγλυφες, ξηρές, εγγυητικές σφραγίδες του ΚΧΑ και του καλλιτέχνη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άνευ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη, το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης, διάθεσης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek