Πολεμιστές
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

127

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πολεμιστές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1980
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
Διαφορετικές διαστάσεις και φόρμες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
Νο ΜΗΤΡΕΣ
Tirage
ΔΟΚΙΜΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Έκδοση για τον Νίκο Γιώργο Παπουτσίδη σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη. Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά εργαστήρια του ΚΧΑ σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη.
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ.
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Έκδοση για τον Νίκο Γιώργο Παπουτσίδη σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δημιουργία νέου έργου – συνεργασία με τον καλλιτέχνη και τον Νίκο Γιώργο Παπουτσίδη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τυπώθηκαν 20 δεκάπτυχα (10 μήτρες) και στην συνέχεια εκτυπώθηκαν ξεχωριστά μερικές από τις μήτρες.
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει τις ανάγλυφες, ξηρές, εγγυητικές σφραγίδες του ΚΧΑ και του καλλιτέχνη.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη, το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης, διάθεσης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek