ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

156

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Νέα που κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέπτη κρατώντας ένα κόκκινο φουλάρι
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
11cm x 13cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
24cm x 30cm
Νο ΜΗΤΡΕΣ
2
Tirage
ΔΟΚΙΜΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά πιεστήρια του ΚΧΑ σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη (Κώστα Παρθένη 4 Αθήνα).
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ.
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το συγκεκριμένο αντίτυπο στην κατοχή του αρχείου είναι επιζωγραφισμένο από το καλλιτέχνη και φέρει την επιγραφή bon a tirer/ επίσης είναι σημειωμένα από τον καλλιτέχνη τα χρώματα που πρέπει να εκτυπωθούν αλλά δεν υπάρχουν άλλα στοιχείαγια την σειρά εκτύπωσης
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285 gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει τις ανάγλυφες, ξηρές, εγγυητικές σφραγίδες του ΚΧΑ και του καλλιτέχνη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άνευ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη/ το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης & ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek