Αγωγιάτης στη θάλασσα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

185

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αγωγιάτης στη θάλασσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αγωγιάτης στο χωράφι, διακρίνονται δένδρο, πράσινη βλάστηση και στο βάθος θάλασσα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1992
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
76,5cm x 118,5cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
84cm x 125cm
Νο ΜΗΤΡΕΣ
2
Tirage
40
ΔΟΚΙΜΙΑ
6
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΧΑ σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη. Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά εργαστήρια του ΚΧΑ (Κώστα Παρθένη 4 Αθήνα).
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ.
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Συνεργατική έκδοση ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με τον καλλιτέχνη.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δημιουργία νέου έργου – συνεργασία με τον καλλιτέχνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η πρώτη έκδοση έγινε το 1992 και η τροποποιημένη επανέκδοση το 1995. Τα πρώτα είκοσι 20 αντίτυπα είναι εκτυπωμένα με γαλάζιο ουρανο και τα άλλα είκοσι 20 αντίτυπα είναι εκτυπωμένα με ροζ ουρανο. Το τύπωμα είναι επιζωγραφισμένο από τον καλλιτέχνη. Πέντε χρώματα σε δύο μήτρες.
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει τις ανάγλυφες, ξηρές, εγγυητικές σφραγίδες του ΚΧΑ και του καλλιτέχνη.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη, το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek