ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

427

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
διακρίνουμε έναν σπειροειδή στρόβιλο νερού που ανασηκώνεται και μετασχηματίζεται σε κορμό μηλιάς . Η μηλιά που φυτρώνει έχει κόκκινα μήλα , γύρω από τον κορμό κολυμπούν στον αέρα δύο σαρδέλλες. Διακρίνονται σύννεφα και δύο κωνοειδή βουνά.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1983
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
50cm x 32,5cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
50cm x 70cm
Νο ΜΗΤΡΕΣ
2
Tirage
ΔΟΚΙΜΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Γέρος. Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά πιεστήρια του ΚΧΑ (Οδός Κώστα Παρθένη 4 Αθήνα).
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δημιουργία νέου έργου
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δημιουργία νέου έργου – συνεργασία με τον καλλιτέχνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285 gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει την ανάγλυφη, ξηρή, εγγυητική σφραγίδα του ΚΧΑ και του καλλιτέχνη.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άνευ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη, το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek