ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

798

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Γυναικεία μορφή γυρισμένη με την πλάτη με υψωμένα τα χέρια.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1979
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ
55cm x 65cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
70cm x 100cm
Νο ΜΗΤΡΕΣ
1
Tirage
ΔΟΚΙΜΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Γιώργος Μήλιος. Το έργο τραβήχτηκε στο χέρι και εκτυπώθηκε στα χαλκογραφικά εργαστήρια του ΚΧΑ (Οδός Κώστα Παρθένη 4 Αθήνα).
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΚΧΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δημιουργία νέου έργου
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δημιουργία νέου έργου – συνεργασία με τον καλλιτέχνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Άνευ
ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
Πλάκες ψευδαργύρου εκτυπωμένες σε χαρτί Fabriano Rosaspina 285 gr.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Φέρει την ανάγλυφη, ξηρή, εγγυητική σφραγίδα του ΚΧΑ και την υπογραφή του καλλιτέχνη.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άνευ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μαρτυρίες Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή. Το έργο παρουσιάστηκε το 2008 – 2009 στην έκθεση Ηχαρακτική ως Κοινωνικό Σχόλιο, το 2018 που διοργανώθηκε απο ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ. περιλαμβάνεται στην/ έκδοση ομώνυμου καταλόγου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη, το ΚΧΑ διατηρεί τα δικαιώματα έκθεσης, και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
elGreek