Το εργαστήριο του Κέντρου Χαρακτικής Αθηνών παρέχει σε κάθε απόφοιτο των τρίμηνων σεμιναρίων για τις τεχνικές της χαρακτικής, πιστοποιητικό συμμετοχής των γνωστικών αντικειμένων.