Τό  Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών  Κ%Χ Pandolfini & Σιατερλή

δημιουργήθηκε το 1977 από τους εικαστικούς Pino Pandolfini καί Δήμητρα Σιατερλή που μέχρι τότε ζούσαν και δημιουργούσαν στον ιταλικό χώρο και συγκεκριμένα στη Bologna. Οι εμπειρίες τους στο χώρο της  χαρακτικής, πού στη Bologna έχει μια μακρόχρονη παράδοση κι έφτασε σε υψηλά επίπεδα σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα αλλά και αυτά του εικαστικού πειραματισμού, υπήρξαν καθοριστικές για τη δημιουργία αυτού του εργαστηρίου.

Πράγματι το εργαστήριο του Κέντρου Χαρακτικής Αθηνών-Π.&Σ. λειτούργησε προσεγγίζοντας  τον κόσμο της χάραξης και τουπρωτότυπου αντίτυπου καταρρίπτοντας επικρατούσες αναχρονιστικέςαντιλήψεις σχετικά με  τη χαρακτική.  Γι αυτό , προτάθηκε ως ανοιχτός χώρος τέχνης όπου κάθε εικαστικός καλλιτέχνης, όχι μόνο χαράκτης, μπορούσε να δουλέψει τα έργα του  και ναεπεξεργαστεί τις μήτρες  χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό καί την τεχνική βοήθεια που το εργαστήριο διέθετε.

Η πολιτική του εργαστηρίου ήταν  και παραμένει η διάσωση του αυθεντικού χαρακτικού από τα γρανάζια της βιομηχανοποίησης. Με την προσωπική  παρέμβαση και επεξεργασία από τον ιδιο τον καλλιτέχνη, το χαρακτικό παραμένει ένα προσωπικό αυθεντικό έργο τέχνης κι όχι ένα εύκολο βιομηχανοποιημένο προϊόν έτοιμο προς εμπορευματοποίηση.

Καταξιωμένοι Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες δοκιμάζουν τις δεξιότητέςτους  στη  Χαρακτική, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης, γνωστοί χαράκτες  εμπιστεύθηκαν στο Κέντρο Χαρακτικής την τύπωση των έργων τους, παρουσιάσθηκαν σημαντικές εκθέσεις με τους συνεργάτες καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημαντική δραστηριότητα του Κέντρου Χαρακτικής Αθηνών – Π.&Σ.απο τη δεκαετία του ‘90  είναι  η συστηματική διοργάνωση σεμιναρίωνκαι μαθημάτων για τις τεχνικές της χαρακτικής που αρχικά απευθύνονταν  σε εικαστικούς και θεωρητικούς της Τέχνης. Στη συνέχεια ο κύκλος άνοιξε προς όλους εκείνους που αγαπούσαν τη χαρακτική κι ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους μ’ αυτό το μέσο, καθώς σε παιδιά κι εφήβους σε σχολεία.

Τό  Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών  Κ%Χ Pandolfini & Σιατερλή συνεχίζει δυναμικά τη δραστηριότητά του συνεργαζόμενο με μεμονωμένους καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς, γκαλερί, μουσεία, ιδρύματα , σχολεία & Πανεπιστήμια για την πραγματοποίηση  εκτυπώσεων, εκδόσεων λευκωμάτων τέχνης, εκθέσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων.