Τό Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών  Κ%Χ Pandolfini & Σιατερλή δημιουργήθηκε το 1977 από τους εικαστικούς Pino Pandolfini καί Δήμητρα Σιατερλή που μέχρι τότε ζούσαν και δημιουργούσαν στον ιταλικό χώρο και συγκεκριμένα στη Bologna. Οι εμπειρίες τους στο χώρο της  χαρακτικής, πού στη Bologna έχει μια μακρόχρονη παράδοση κι έφτασε σε υψηλά επίπεδα σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα αλλά και αυτά του εικαστικού πειραματισμού, υπήρξαν καθοριστικές για τη δημιουργία αυτού του εργαστηρίου.